Viera Šusteková

Speváčka, hudoníčka, skladateľka, herečka, moderátorka

Termíny

Január

24.01.2015 Radošovce, DK, Detský maškarný ples, predstavenie Šašo Fifo, Maťo a Vierka

Február

-

Marec

08.03.2015 Bratislava, DK Lamač, divadelné predstavenie Osudy jedného Vinára (Záhorácke divadlo)

15.03.2015 Veľký Biel, DK, divadelné predstavenie Osudy jedného vinára (Záhorácke divadlo)

28.03.2015 Senica, DK, divadelné predstavenie Lýsistráta (Záhorácke divadlo)

Apríl

04.04.2015 VIP Senica

10.04.2015 Skalica, Budvarka Skalica, koncert Viera Šusteková a hostia

12.04.2015 Kopčany, DK,  divadelné predstavenie Osudy jedného vinár (Záhorácke divadlo)

21.04.2015 Popudínske Močidlany, MŠ, predstavenie Šašo Fifo moreplavcom

22.04.2015 Senica, Deň Zeme

Máj

01.05.2015 Senica, Amfiteáter Senica, Oslavy 1.mája v Senici, koncert Vierka a hostia

20.05.2015 Piešťany,  DK, (Záhorácke divadlo)                  

29.05.2015 Skalica, Hotel Tatran, predstavenie Šašo Fifo moreplavcom  

31.05.2015 Senica, DK, Fifo a Vierka - Hand made s deťmi

Jún           

01.06.2015 Trnava, MŠ, predstavenie Cesta okolo sveta                         

02.06.2015 Senica, MŠ, predstavenie Cesta okolo sveta             

03.06.2015 Trnava, MŠ, predstavenie Cesta okolo sveta    

04.06.2015 Hlohovec, ZŠ, predstavenie Cesta okolo sveta                    

06.06.2015 Plavecký Peter, predstavenie Cesta okolo sveta               

07.06.2015 Kúty, predstavenie Cesta okolo sveta

11.06.2015 Skalica, MŠ, predstavenie Cesta okolo sveta
19.06.2015 Osuské, MŠ, predstavenie Cesta okolo sveta
23.06.2015 Trnava, MŠ, predstavenie Cesta okolo sveta​​​​​​​

Júl

02.07.2015 Kunovská priehrada, festival Záhorácky Unplugged, koncert Vierka a hostia

04.07.2015 Skalica, Zlatnícka dolina, Chata Amor, koncert Vierka a hostia
05.07.2015 Kunovská priehrada, festival Záhorácky unplugged, Šašo FIFO

August

01.08.2015 Skalica, Zlatnícka dolina, Chata Amor, koncert Vierka a hostia

08.08.2015 VIP Senica 

15.08.2015  Partizánske, DK, predstavenie Lysistrata (Záhorácke divadlo)

28.08.2015 Zálesie, divadelný festival, Lysistrata Záhorácke dovadlo

29.08.3015 Skalica, Zlatnícka dolina, Chata Amor, koncert Vierka a hostia

September

04.09.2015 Senica, Otvorenie výstavy  "Plenér Rozbehy" ZOS Senica, (vystavené fotografie členov fotoklubu, kde patrí aj Vierka)
04.09.2015 Brno, Predstavenie Osudy jedného Vinára, Záhorácke divadlo

05.09.2015 Veľké Kostolany, Jarmok, Vierka, Peter Kavický a Tamás Belicza

12.09.2015 Ranč pod Babicou, koncert Vierka a hostia/ukončenie Moto Sezóny 2015

17.09.2015 Senica, Záhorská galéria, Výstava ARS 51 (Petr Bulava – Roman Šafránek) koncert Viera Šusteková a Peter Kavický

18.09.2015 Malacky, DK, predstavenie Lysistrata, Záhorcke divadlo

23.09.2015 Skalica, Benefičný festival pre psí útulok Skalica predstavenie Cesta okolo sveta zrušené​​​​​​​

Október

26.10.2015 Senica, ZOS, Deň osvetových pracovníkov 2015, koncert Viera Šusteková a Peter Kavický

November

05.11.2015 Senica, ZOS, Vernisáž Odpadáčik 2015, predstavenie Šašo Fifo EKO Pásmo

05.11.2015 Senica, ZOS, Vernisáž Objektív 2015, Fotoklub Senica,

08.11.2015 Bratislava, TV Markíza

08.11.2015 Tomášov, DK, predstavenie Lysistrata, Záhorácke divadlo

11.11.2015 Senica, Deň červených makov Senica 2015, Pietna spomienka, moderovanie

13.11.2015 Bratislava, TV Markíza

15.11.2015 Prievidza, predstavenie Šašo Fifo a Vierka moreplavcami

17.11.2015 Dojč, Recesia Dojč, 17.november 1989, moderovanie

21.11.2015 Senica, DK, Ples, hosť skupiny The Brothers

December

04.12.2015 Kukučínov, DK, predstavenie Šašo Fifo a Vierka moreplavcami zrušené

05.12.2015 Senica, Grand cafe, Vianočný koncert Vierka a hostia

07.12.2015 Kunov, DK, Mikuláš pre Svetlušku, Vianočné pásmo šaša Fifa

12.2015 Senica, DK, predstavenie Šašo Fifo a Vierka moreplavcami

19.12.2015 Senica, Grand Cafe, Vianočný benefičný koncert Vierka a hostia, veľa prekvapení.....